วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557
  ไผ่ซางจีน ไผ่เลี้ยงยักษ์
Dendrocalamus barbatus 


    ไผ่ประเภทเหง้ากอขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร  ลำตรงค่อนข้างอัดกันเป็นกอแน่น  ปลายลำโค้งเล็กน้อยจนถึงตรงดิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางลำ 8- 15 เซนติเมตร ปล้องยาว 20-45 เซนติเมตร เนื้อลำหนา 1-2.5 เซนติเมตร ลำอ่อนมีนวลสีขาวปกคลุมบางๆ ลำแก่สีเขียวอ่อนเกลี้ยง ยกเว้นบริเวณปล้องล่างมีขนกำมะหยี่สีเทาปกคลุมบ้าง


   ข้อล่างมีรากอากาศออกตามข้อ แตกกิ่งค่อนข้างน้อย แต่ละข้อมีปลายกิ่ง โดยมีกิ่งอันกลางเด่น 1 กิ่ง และกิ่งรองเด่น 2 กิ่ง กิ่งที่เหลือขนาดไล่เลี่ยกันใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ  กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร กาบหุ้มลำสีเหลืองถึงสีส้มบางครั้งสีเขียว มีนวลสีขาวปกคลุมหนาแน่น และมีขนสีน้ำตาลปนม่วงถึงดำปกคลุมประปรายใบยอดกาบรูปใบหอกสีม่วงอมเขียวกางออก  


   หูกาบลักษณะเป็นคลื่น มีขนปกคลุมลิ้นกาบเป็นแถบสูงประมาณ 5 มิลลิเมตร ขอบจักซี่ฟันจนถึงจักไม่เป็นระเบียบ ช่อดอกย่อยเทียมยาว 0.5-1 เซนติเมตร กลม 2-3 อัน ดอกย่อยสมบูรณ์ 2 ดอกเกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านเกสรเพศผู้แยกอิสระ ยอดเกสรเพศเมีย 1 อัน
   

   นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์  

   เป็นไผ่พื้นเมืองของจีน ในไทยพบปลูกบ้างตามหมู่บ้างทางภาคเหนือ  ประโยชน์ ลำตรงเหมาะสำหรับใช้ก่อสร้าง
ทำนั่งร้าน ทำเฟอร์นิเจอร์  หน่อกินได้  สามารถปลูกประดับได้ เนื่องจากไผ่ที่มีรูปทรงกอสวยและขนาดไม่ใหญ่มาก


  ลำไม้เปลาตรงสวยงาม เนื้อหนา เสี้ยนถี่แกร่ง ลักษณะคล้ายไผ่เลี้ยงแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ปลูกประดับก็โดดเด่น แลดูสวยงามกิ่งก้านสาขาน้อย นับเป็นไผ่เอนกประสงค์ที่น่าปลูกมากอีกชนิดหนึ่ง มีต้นพันธุ์ที่ สวนเกษตรน่านครับ 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


    


   

   ต่อครับ ไผ่ซางจีน Dendrocalamus barbatus


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 
  ไผ่ซางจีน Dendrocalamus barbatus  ชมกันเพลินๆเหมือนผมพาไปทัวร์ด้วยกันเลยหล่ะครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปบ้างไม่มากก็น้อยดูต่ออีกนิดครับ

   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   ขออภัยข้อมูลอาจจะมากเกินไป...น่ะครับ ไผ่ตัวนี้กระผมทดลองปลูกประดับดูปรากฎว่าสวยมากๆน่าปลูกครับ